पोस्ट्स

#acbnashik #acbjalgaon लेबलसह पोस्ट दाखवत आहे

तलाठी व कोतवाल लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात !

इमेज
तलाठी व कोतवाल लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात !        जळगाव::- आलोसे ज्ञानेश्वर सुर्यभान काळे, वय-५० वर्ष, तलाठी, मौजे बोरखेडा बु॥, तलाठी कार्यालय, ता. चाळीसगाव, जि.जळगाव. (वर्ग-३) रा.शिवशक्ती नगर, भडगाव रोड, चाळीसगाव ता.चाळीसगाव जि.जळगाव. व आलोसे किशोर गुलाबराव चव्हाण, वय-३७, कोतवाल, मौजे बोरखेडा बु॥, तलाठी कार्यालय, ता.चाळीसगाव, जि.जळगाव, रा.श्रीकृष्ण नगर, चाळीसगाव ता. चाळीसगाव जि.जळगाव. (वर्ग-४) यांनी प्रथम ७,०००/-रू. व तडजोडीअंती ५,०००/-रु लाच स्विकारली असता पंचासमक्ष ताब्यात घेण्यात आले.           यातील तक्रारदार वय (४२), यांचे वडीलांनी त्यांनी केलेल्या मृत्यूपत्रान्वये तक्रारदार यांचे नावे बोरखेडा बु॥ येथील शेतजमीन केलेली आहे. तक्रारदार यांचे हिश्यावर एकुण ३ गट वाटणीस आलेले आहेत. सदर ३ गटांपैकी ६४/२ ही शेतजमीन तक्रारदार यांना त्यांची पत्नी प्रतिभा पाटील यांचे नावे करायची आहे जेणेकरून ते अल्पभूधारक म्हणून गणले जातील, म्हणून नोव्हेंबर-२०२१ मध्ये आलोसे क्रं.१ यांनी सांगितल्याप्रमाणे सदरचे प्रकरण सादर केलेले आहे. सदर शेती पत्नीच्या नावे करण्यासाठी आलोसे क्रं.१ यांनी यापूर्वी